Rekisteriseloste

 

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ

Elämysaitiot.fi
FIN Investors Oy (Y-tunnus: 2658919-1)
Rintatie 2 B, 01390 VANTAA

REKISTERIN NIMI

www.Elamysaitiot.fi markkinointirekisteri

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

 • palvelun toteuttaminen

 • liiketoiminnan kehittäminen

 • markkinointi

 • muut vastaavat käyttötarkoitukset

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

 • Henkilön etu- ja sukunimi

 • Sähköpostiosoite

 • Postiosoite

 • Puhelinnumero

 • mahdolliset muut käyttäjän antamat tiedot

TIETOLÄHTEET

Asiakasta koskevat tiedot saadaan yleensä:

 • asiakkaalta itseltään puhelimitse, palautuskortilla, internetin kautta, facebook, instagram, linkedin tai sähköpostilla

 • evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla

 • tai muulla vastaavalla tavalla

TIETOJEN LUOVUTUS

Emme luovuta tietoja ulkopuolisille.

TARKASTUS- JA KIELTO-OIKEUS

Henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä asiakaspalveluun joko sähköpostilla osoitteeseen aitio@elamysaitiot.fi tai postitse rekisterinpitäjän osoitteeseen.

REKISTERIN SUOJAUS

Asiakastietojen käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät tai yhteistyökumppanit, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.